Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Uzmanı ve Antrenör unvanlı Sözleşmeli Personel istihdam edecek.
Detaylı bilgi ve gerekli şartlar için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191226.pdf (Sayfa 49-50-51)