Antrenör  Eğitim  Yönetmeliği  14.12.2019  tarihli  30978  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup  yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği uyarınca Spor Bilgi Sisteminde düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Spor  Bilgi  Sisteminden  alınacak  kursiyer  başvurularında  Adli  Sicil  Kaydı,  Lise Mezuniyet Belgesi, Yükseköğretim Mezun Belgesi ve Sportif Ceza Kaydı sorguları e-Devlet otomasyon  sistemi  üzerinden  gerçekleştirilecektir.  Başvuru  dönemlerinde  vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına yazıda belirtilen sorguların e-Devlet sisteminde güncel olması, bilgileri güncel olmayan vatandaşların ilgili kurumlara yönlendirilip, bilgilerini güncel hale getirmeleri önemle rica olunur. Camiamıza önemle duyurulur.