Yarışma Talimatında Değişiklik

Güncel Talimat Ektedir.