TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
5. OLAĞAN GENEL KURUL ve 7. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU

-Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu 31 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da (toplantı yeri bilahare duyurulacaktır.) saat 10:00’da yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 01 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

-Genel Kurul duyuruları https://shgm.gsb.gov.tr/ ve https://www.tkf.gov.tr/ adreslerinden yapılacaktır. 
Federasyon Başkan adayları ve geçici delege listeleri hakkında Federasyona yapılacak her itiraz için 350,00 (üç yüz elli) TL ücret alınacaktır.
İtiraz ücretleri Türkiye Kürek Federasyonu’nun Türk Ekonomi Bankası Ostim Şubesi IBAN: TR30 0003 2000 0000 0060 7186 65 hesabına yatırılacaktır.

Genel Kurul delegelerine duyurulur. 

Geçici Delege Listesi:
GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ.xls

Adaylık Başvuru İşlemleri:
ADAYLIK BAŞVURU İŞLEMLERİ.pdf

Federasyon Başkanı Adaylık Teklif Beyanı:

FEDERASYON BAŞKANI ADAYLIK TEKLİF BEYANI.pdf

Genel Kurul Duyurusu ve Gündem Maddeleri:

GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİ.pdf