TKF Merkez Hakem Kurulu tarafından; Hakem Talimatı’nın ilgili maddeleri gereğince hakemlerimizin görev alabilmeleri için katılmaları gereken Hakem Geliştirme ve Vize Semineri 09.01.2016 Cumartesi günü saat 10:30’dan itibaren İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Not: Tarihi ve Yeri bilahare belirlenecek olan telafi seminerine katılabilmek için hakemlerimizin seminerden en geç bir gün önce yazılı mazeretlerin mhk@tkf.gov.tr adresine mail ile bildirmeleri gerekmektedir. Hakemler ile ilgili bilgi formu bilahare gönderilecektir. Bu formun doldurularak mail ile gönderilmesi veya seminere getirilmesi zorunludur.