TOHM DÖKÜMANLARI


Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 8. maddesindeki "Sporcuların Başvurusu ve Seçimleri" bölümünde yer alan hüküm gereği, kesin kayıt sırasında gerekli olan aşağıdaki form ve belgelerin eksiksiz olarak Federasyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir.