TOHM DÖKÜMANLARI


Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7. maddesindeki "Merkezlere sporcu alımı kayıt işlemleri" bölümünde yer alan hüküm gereği, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine sporcu alımı yapılacaktır.