Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran 2021)

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4’üncü maddesi doğrultusunda millî sporculardan 60 (altmış) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır.

Atama ile ilgili detaylar için:

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün ilgili başvuru ve atama duyurusu: