TEKNİK KURUL KARARLARI

Teknik kurulumuz 11 Kasım 2022 tarihinde toplanmış olup;
  • *Masterlar kategorisinde yarışma kuralı olarak "son iki yarışma sezonunda yarışmalara katılmamış, 27 yaş ve üzeri sporculardan kurulan ekiplerdir" kuralı yerine, aynı yıl olmamak şartı ile 27 yaş ve üzeri sporcuların masterlar kategorisine geçiş yaparak yarışmalarına (aynı yıl içinde tekrar büyükler kategorisi yarışına katılmamaları şartı ile) karar verilmiştir.

  • *Ergometre Türkiye Şampiyonası’nda masterlar kategorisinde yarışacak sporcuların, başvurdukları yaş kategorisinde üç’ten (3) az katılım olduğunda başvuruları otomatik olarak bir alt yaş kategorisine dahil edilecektir.

  • *U15 (Küçük) Kadın ve Erkek - U17 (Yıldız) Kadın kategorilerinde her sporcu sadece bir yarışa katılabilir.
  • *Eleme yarışlarında sonuncu sırada yer alan tekne her hâlükârda elenir.
  • *Eleme yarışlarında %7’lik dilim uygulanmayacaktır.
  • *Boş kalan 3 (üç) kulvar için yapılması gereken eleme yarışlarında 3 (üç) ve daha az katılım olması durumunda ekipler eleme yarışlarına katılmaksızın final yarışına katılırlar.
kararları alınmıştır.