ADAY HAKEM KURSLARI

ADAY HAKEM KURSLARI TARİHLERİ:
1. KURS: 2-3-4 Kasım 2021 tarihlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek Şubesi’nde,
2. KURS: 5-6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi’nde,
3. KURS: 12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda (İzmit) yapılacaktır.

Kursiyerler Hakem Talimatı ve Yarışma Talimatı’ndan sorumludur.

Kursiyerlerde aranacak şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) On sekiz (18) yaşını tamamlamış ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak, (Kürek branşında sporcu, yönetici veya antrenör olarak faaliyet gösterenlerde üst yaş sınırı aranmaz)
d) Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya müsait olmak,
e) Adli sicil kaydı bulunmamak,
f) Disiplin Kurulu tarafından üç aydan fazla bir ceza ile cezalandırılmış olmamak,
g) Yüzme bildiğini beyan etmek,
ğ) Kurs katılım ücretini yatırmak, (200 TL)
h) Merkez Hakem Kurulunca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, (sınavlarda en az 70 puan alınmalıdır).

Kursiyerlerin kursun ilk günü saat 11.00’de başlayacak kurs için yanlarında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.
Kurs saatleri her gün 11.00-16.00 arası

Kursiyerin getirmesi gereken evraklar;
a) Kimlik kartı fotokopisi,
b) Öğrenim Belgesi fotokopisi,
c) İçeriğinde “Hakem olmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu,
d) Adli sicil kaydı,
e) Kurs katılım ücreti ile ilgili dekont.
Eksik evrağı bulunan katılımcılar kesinlikle kursa katılamayacaktır.

Aday Hakem Kursu Yerleri ve Tarihleri: Aday Hakem Kursları birbirinden bağımsız olup 2-3-4 Kasım 2021 tarihlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek Şubesi’nde, 5-6-7 Kasım Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi’nde ve 12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonun’nda yapılacaktır.

Kurs Katılım Ücreti: 200 TL

Hesap Numarası:
Türkiye Kürek Federasyonu
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Ankara Ostim Şubesi
TR30 0003 2000 0000 0060 7186 65