ADAY HAKEM KURSU AÇILACAK!

İstanbul’da 18-19-25 ve 26 Kasım 2017 günlerinde aday hakem kursu açılacaktır. Kurs; Göztepe’de bulunan Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kursiyerlerde aranacak şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) On sekiz (18) yaşını tamamlamış ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak,
(Kürek branşında sporcu, yönetici veya antrenör olarak faaliyet gösterenlerde üst yaş sınırı aranmaz)
d) Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya müsait olmak,
e) Adli sicil kaydı bulunmamak,
f) Disiplin Kurulu tarafından üç aydan fazla bir ceza ile cezalandırılmış olmamak,
g) Yüzme bildiğini beyan etmek,
ğ) Kurs katılım ücretini yatırmak,
h) Merkez Hakem Kurulunca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,
(sınavlarda en az 70 puan alınmalıdır).

Kursiyerlerin 18.11.2017 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak kurs için yanlarında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

a) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi
b) Öğrenim Belgesi fotokopisi
c) İçeriğinde “Hakem olmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu
  d) İyi hal kağıdı
e) Kurs katılım ücreti ile ilgili dekont

Kurs Yeri:

Fenerbahçe Anadolu Lisesi
Göztepe, Yeşil Çeşme Sok. No:21 Kadıköy – İstanbul

Kurs Katılım Ücreti: 100 TL

Katılım Ücretinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri: 

Türkiye Kürek Federasyonu’nun Halkbank Necatibey Şubesi TR38 0001 2009 3860 0016 0001 65 IBAN no.lu hesabı