YETERLILIK VE FEDERE OLMA ŞARTLARI

YETERLİLİK VE FEDERE OLMA ŞARTLARI
Yeterlilik belgesi ve federe olma belgesi alabilme şart ve kriterleri Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulunca belirlenir. Kürek spor dalında, olimpik veya rekreatif faaliyetler gösteren tüm spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faaliyetlerine devam edebilmeleri için yeterlilik belgesi veya federe olma belgesi almak zorundadırlar. Yeterlilik belgesine sahip olan tüm spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri federe olma kriterlerini yerine geçirmedikçe ve federe olma belgesi almadıkça Türkiye Kürek Federasyonu’nca düzenlenen yarışlara katılamazlar ve federasyon seçimlerinde oy kullanamazlar. Federe olmak isteyen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri en az iki yıl boyunca Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen, federasyon takviminde bulunan Türkiye Şampiyonası da dahil olmak üzere (master kategorisi hariç) en az 1 resmi yarışta üç faklı kategoride (olimpik) yarışa katılmaları halinde federasyon seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Belirlenen kriterlerin Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen denetmenler tarafından yapılacak kontrollerde yerine geçirilmediğinin tespit edilmesi halinde ilgili spor kulüpleri ve spor şirketlerinin akreditasyonları yeni dönemde yenilenmeyecek ve yürütmekte oldukları sportif ve ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

YETERLİLİK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMA
Yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak isteyen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri en geç 31.07.2023 tarihine kadar;
• Yeterlilik başvuru dilekçesi ibraz etmek
• Tüzel kişiliğe sahip olduklarını gösterir kuruluş ve tescil belgeleri ibraz etmek
• Bağlı bulundukları vergi dairelerine ait vergi mükellefiyet bilgileri ve vergi levhalarını ibraz etmek
• Faaliyet gösterdikleri tesis ve alanlarda en az 2 yıl boyunca faaliyet göstereceklerine dair kira sözleşmesi ibraz etmek
• Yetkili baş antrenör için en az 2. Kademe, baş antrenörün yanında çalışacak antrenörlerin kademesi mutlaka en az 1. Kademe olacaktır.
• Tüm antrenörler için amatör denizci yeterlilik belgesi ve ilk yardım belgesi ibraz etmek
• Bünyelerinde çalışan tüm antrenörler ile akdedilmiş en az 6 aylık iş sözleşmesi ibraz etmek
• Kulüp üyeleri, müşterileri ve sporcular için rüzgar ve soğuktan korunaklı bir alan, soyunma kabini ve tuvalet tahsis etmek
• Türkiye Kürek Federasyonu’nca belirlenen tekne teknik şartnamesine uygun ölçü, malzeme ve kalite standartlarında en az 3 farklı sınıfta tekneye ve yeterli sayıda küreğe sahip olmak,
• Faaliyet gösterdikleri tesis ve alanlarda sahip olunan en hızlı takip botunu ( örneğin; 3 metre 15 beygir motor kapasitesi ) bulundurmak,
• Bot içerisinde en az bir can simidi, 20m el incesi, 2m kurtarma sopası, orta boy ilk yardım çantası, en az bir can yeleği bulundurmak,
• Suya çıkarılan her teknede oturak sayısı kadar can yeleği bulundurmak (deniz küreği)
• 2023 yılı için Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu’nca 31.01.2023 tarih ve 58 nolu karar gereği 23.000,00TL (Yirmiüç Bin Türk Lirası) yeterlilik belgesi bedelini Federasyon hesabına ödemek zorundadırlar. Tüm spor kulüpleri ve spor şirketlerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için en geç 31.07.2023 tarihine kadar yeterlilik şart ve kriterlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu şart ve kriterlerden herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri yeterlilik belgesi almaya hak kazanamazlar. Tüm üye ve müşterileri hakkında devlet sağlık kuruluşlarından alınmış spor yapmalarında sakınca olmadığına dair sağlık belgesi, taahhütname alınmalı ve gerektiğinde ibraz etmelilerdir.

FEDERE OLMAYA HAK KAZANMA
Federe olmaya hak kazanmak isteyen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri en geç 31.12.2023 tarihine kadar;
• Federe olma başvuru dilekçesi ibraz etmek
• Tüzel kişiliğe sahip olduklarını gösterir kuruluş ve tescil belgeleri ibraz etmek
• Bağlı bulundukları vergi dairelerine ait vergi mükellefiyet bilgileri ve vergi levhalarını ibraz etmek
• Faaliyet gösterdikleri tesis ve alanlarda en az 2 yıl boyunca faaliyet göstereceklerine dair kira sözleşmesi ibraz etmek
• Yetkili baş antrenör için en az 2. Kademe, baş antrenörün yanında çalışacak antrenörlerin kademesi mutlaka en az 1. Kademe olacaktır.
• Tüm antrenörler için amatör denizci yeterlilik belgesi ve ilk yardım belgesi ibraz etmek
• Bünyelerinde çalışan tüm antrenörler ile akdedilmiş en az 6 aylık iş sözleşmesi ibraz etmek
• Kulüp üyeleri, müşterileri ve sporcular için rüzgar ve soğuktan korunaklı bir alan, soyunma kabini ve tuvalet tahsis etmek,
• Tüm tekneleri ve ekipmanları barındıracak boyutlarda bir kayıkhaneye sahip olmak
• Türkiye Kürek Federasyonu’nca belirlenen tekne teknik şartnamesine uygun ölçü, malzeme ve kalite standartlarında bir tanesi olimpik sınıf kürek teknesi olmak üzere en az 3 farklı sınıfta tekneye ve yeterli sayıda küreğe sahip olmak,
• En az iki yıl boyunca Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen, federasyon takviminde bulunan Kürek (olimpik) Türkiye Şampiyonası da dahil olmak üzere (master kategorisi hariç) en az 1 resmi yarışta üç farklı kategoride yarışa katılmaları,
• Faaliyet gösterdikleri tesis ve alanlarda sahip olunan en hızlı takip botunu ( örneğin; 3 metre 15 beygir motor kapasitesi ) bulundurmak,
• Bot içerisinde en az bir can simidi, 20m el incesi, 2m kurtarma sopası, orta boy ilk yardım çantası, en az bir can yeleği bulundurmak,
• Suya çıkarılan her teknede oturak sayısı kadar can yeleği bulundurmak (deniz küreği)
• 2023 yılı için Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu’nca 31.01.2023 tarih ve 58 nolu karar gereği 23.000,00TL (Yirmiüç Bin Türk Lirası) federe olma bedelini Federasyon hesabına ödemek zorundadırlar.

Tüm üye ve müşterileri hakkında devlet sağlık kuruluşlarından alınmış spor yapmalarında sakınca olmadığına dair sağlık belgesi, taahhütname alınmalı ve gerektiğinde ibraz etmelilerdir. Bu şart ve kriterlerden herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri federe olmaya hak kazanamazlar.